MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Základní škola Hlučín-Rovniny • Hlučín

Cihelní 8, Hlučín-Rovniny 748 01
Tel.: +420 595 041 439fax :
E-mail: info@zsrovniny.czUrl: http://zsrovniny.cz
GPS poloha : 49°53'35.257"N, 18°11'39.826"E
vedení : Mgr. Miroslav Všetečkazástupce :

Jsme úplnou školou, kterou navštěvuje zhruba 600 žáků.
V každém ročníku jsou 3 paralelní třídy. Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Angličtinu vyučujeme od 1. třídy (1 hodina týdně) a od 3. třídy (3 hodiny týdně) dělíme žáky na skupiny s rychlejším tempem výuky (tzv. jazykové skupiny). Žákům v 6. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk (3 hodiny týdně). Od roku 2007 vyučuje ve škole angličtinu rodilý mluvčí.

Naším posláním je poskytovat vzdělávací služby. Musíme vycházet z přání a očekávání rodičů a současně respektovat osobnost dítěte a vést ho k postupnému osvojování klíčových kompetencí. Škola musí být komunikačním centrem, kde základ tvoří partnerský vztach mezi žáky, učiteli a rodiči.

Základní podmínkou pro realizaci našich cílů je vytvoření bezpečného prostředí, kde nemá místo ponižování dětí a autoritativní přístup. Společné vytváření pravidel, respektování zvláštností každého dítěte, prostor pro vyjádření vlastního názoru, co největší aktivita žáků při učení, vnitřní motivace - to je cesta k absolventům, kteří dokáží v životě maximálně využít svých schopností.

Za důležité pokládáme osvojování znalostí a dovedností s praxí, využívání motivujících metod, zejména kooperativní výuky a projektového vyučování.

Nabízíme žákům k výběru dostatečné množství volitelných předmětů, činností a aktivit tak, aby každý mohl rozvinout svůj individuální talent a zažít úspěch.

Máme podmínky pro integraci handicapovaných žáků, využíváme práci pedagogických asistentů. Na škole pracuje školní psycholog a speciální pedagog.

Na naši školu dojíždí žáci z širokého okolí např. z  Bobrovníků, Darkoviček, Ludgeřovic, Markvartovic a mnoha jiných.

Žáci si mohou vybrat z pestré nabídky kroužků a aktivit. Na škole také působí pěvecký sbor Sluníčko, který školu úspěšně reprezentuje v širokém okolí i v zahraničí.

ZŠ Rovniny 2 ZŠ Rovniny 3 ZŠ Rovniny 4
ZŠ Rovniny 5 ZŠ Rovniny 6 ZŠ Rovniny 7
ZŠ Rovniny 8 ZŠ Rovniny 9 ZŠ Rovniny 10
ZŠ Rovniny 11 ZŠ Rovniny 12 ZŠ Rovniny 13
ZŠ Rovniny 14 ZŠ Rovniny 15 ZŠ Rovniny 16
ZŠ Rovniny 17 ZŠ Rovniny 18 ZŠ Rovniny 19
Tento článek byl vložen dne: 10.12.2007 (16:40:31), vložil(a): Ingrid Křižáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO