MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Galerie Červený kostel • Hlučín

U autobusového nádraží, Hlučín 748 01
Tel.: +420 595 043 397, + 420 775 671 811fax :
E-mail: dramaturg@kc-hlucin.czUrl: http://www.kc-hlucin.cz
GPS poloha : 49°53'53.28"N, 18°11'5.744"E
vedení : zástupce :

  

Evangelický kostel v Hlučíně

 

     Evangelický kostel v Hlučíně byl postaven v roce 1862. Příprava stavby začala 11. května 1862 a základní kámen byl posvěcen 3. června 1862. V tomtéž roce dne 27. října byla na věž nasazena hlavice a vztyčen kříž. Kostel byl posvěcen a administrován z Ratiboře.

     Stavební místo pro stavbu kostela a hřbitova v Hlučíně daroval  dne 13. února 1859 krajský ranhojič Werner z Dlouhé Vsi, který byl kurátorem evangelické církve na Ratibořsku. Dřevo ke stavbě kostela daroval Wilhelm Wettekamp, ředitel Rotschildových statků v Šilheřovicích. Stavbu řídil krajský přednosta Selchov, představitel ratibořského kraje. Na stavbu přispěli domácí evangelické víry, Nadace Gustava Adolfa, centrální spolek v Lipsku a Spolek panen v Ratiboři, který přispěl finančními prostředky na zhotovení oltáře.

     Stavbu kostela provedl stavitel Gloger z Chuchelné, kameník Arnošt z Koblova a tesařský mistr Wanjura z Hlučína. Varhany do kostela dodala firma Otto Müller z Vratislavi a kostelní zvon darovala evangelická církev z Dortmundu.

    

     Evangelický kostel v Hlučíně je postaven na půdorysu kříže z režného zdiva s polygonální, jehlancově zakončenou štíhlou věží v křížení střech. Kostel byl vydlážděn červenými dlaždicemi a břidlicí, má dřevěný strop otevřený do krovu s trámy zdobenými řezbou, okna z barevného skla zasazeného do olova, dřevěnou kazatelnu a dvojitý mosazný lustr s vytepanými kalichy (průměr 1,15m, 16 svíček). V roce 1898 byla na hřbitově za kostelem postavena kaple (hrobka), kde je pohřben Wilhelm Wettekamp a další členové jeho rodiny.

     V roce 1938 byl kostel převeden do majetku města. Až v roce 1947 byla do kostela zavedena elektřina (práce vykonal František Avrat), postaven komín k jeho vytápění a kostel vymaloval Vilém Sněhota. V roce 1948 provedl opravu rozbitých oken místní sklenář Štěpán Gruň, v r. 1949 byly opraveny varhany a střechu kostela opravil pokrývač František Šafarčík.

     V roce 1965 došlo ke zrušení hřbitova u kostela. Téhož roku zde založil kazatelskou stanici Slezské církve evangelické augsburského vyznání pastor Vladislav Santarius z Ostravy.

     V letech 1964-1995 kostel užívala Českobratrská církev evangelická (za podpory Dr. Karla Paly a br. Karla Uhříka), se skupinou věřících z Bratrské jednoty baptistů a Čs. církve husitské.

Českobratrská církev evangelická, správce a uživatel kaple, předala 29. 5. 1995 objekt městu Hlučínu, protože se jí nedostávalo  finančních prostředků, potřebných k nezbytným opravám.

     Dne 8. 6. 1995 prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky Evangelický kostel v Hlučíně za kulturní památku.

     Od roku 1996 do roku 2001 probíhaly na kostele rozsáhlé stavební opravy ve výši necelých 6 mil. Kč financované městem za spoluúčasti státu a pod dozorem památkového ústavu.

     Objekt je v současné době začleněn do Kulturního centra Hlučín a využíván především pro pořádání hudebních koncertů či výstav uměleckých děl, aktivit které odpovídají dané budově a prostoru. Vstřícným přístupem si město Hlučín zachovalo výraznou stavební památku, která bude nadále sloužit  rozvoji ducha a kulturního cítění člověka.

                                                                                                                                            Udo Wanderburg

 Převzato ze stránek Kulturního centra v Hlučíně

Prostory je možno pronajmout pro  akce sdružení, spolků, koncerty atp.

Kapacita je 100 osob a je k dispozici také koncertní křídlo.
Kontakt: 595 043 397


Tento článek byl vložen dne: 29.05.2008 (13:33:47), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO